Организација

Председништво

ПРЕДСЕДНИК

Јелица Сатарић

тренинг групни аналитичар

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Тија Деспотовић

тренинг групни аналитичар

БЛАГАЈНИК

Јасмина Стојковић Павловић

групни аналитичар

СЕКРЕТАР

Бојана Митровић

групни аналитичар

КООПТИРАНИ ЧЛАН ПРЕДСЕДНИШТВА

Вида Ракић Глишић

тренинг групни аналитичар

Тренинг комитет

ПРЕДСЕДНИК ТРЕНИНГ КОМИТЕТА

Иванка Јовановић Дуњић

тренинг групни аналитичар

ЧЛАН ТРЕНИНГ КОМИТЕТА

Маја Тоби Стризовић

тренинг групни аналитичар

ЧЛАН ТРЕНИНГ КОМИТЕТА

Тања Стјепановић

тренинг групни аналитичар

ЧЛАН ТРЕНИНГ КОМИТЕТА

Марина Мојовић

тренинг групни аналитичар

Етички комитет

ПРЕДСЕДНИК ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

Снежана Кецојевић Миљевић

тренинг групни аналитичар

ЧЛАН ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

Јасмина Кнежевић Тасић

групни аналитичар

ЧЛАН ЕТИЧКОГ КОМИТЕТА

Александра Пантић

групни аналитичар

Пуноправни чланови

Миљана Бајић

групни аналитичар

Маја Декић Ђелић

Тија Деспотовић

тренинг групни аналитичар

Биљана Ђорђевић Петровић

групни аналитичар

Марија Јевтић

групни аналитичар

Иванка Јовановић Дуњић

тренинг групни аналитичар

Снежана Кецојевић Миљевић

тренинг групни аналитичар

Јасмина Кнежевић Тасић

групни аналитичар

Мирјана Кулиер

групни аналитичар

Славољуб Милојевић

групни аналитичар

Бојана Митровић

групни аналитичар

Марина Мојовић

тренинг групни аналитичар

Милијана Нишкановић

тренинг групни аналитичар

Славица Павловић

тренинг групни аналитичар

Александра Пантић

групни аналитичар

Весна Радоњић

групни аналитичар

Вида Ракић Глишић

тренинг групни аналитичар

Јелена Ристић

групни аналитичар

Јелица Сатарић

тренинг групни аналитичар

Тања Стјепановић

тренинг групни аналитичар

Јасмина Стојковић Павловић

групни аналитичар

Маја Тоби Стризовић

тренинг групни аналитичар

Јованка Цветковић

тренинг групни аналитичар

Придружени чланови

Маријана Ајдуковић

Биљана Анђелковић

Зина Белевски

Снежана Бјелобаба

Саша Богдановић

Светлана Виријевић Мудрић

Ивана Вукмировић

Душанка Вучинић Латас

Недељка Глигоревић

Драгана Драгојевић Гајиц

Весна Дуканац

Татјана Ђурић

Марија Ђуровић

Наташа Јанковић

Вилма Јовичић

Верица Келава

Снежана Кузмановић

Милица Лазаревић

Маја Лазић

Биљана Лакић

Никола Љубичић

Милан Митић

Данило Пешић

Наташа Пјешчић

Елизабета Поповић

Иван Радоњић

Драгослав Стефановић

Маида Стефановић

Тоскић Саша

Бојана Тривунчић

Стефан Церовина

Жељко Шпирић

Сазнајте више

Ispod stavite fajlove i linkove, svaki u posebnom redu...