Organizacija

Predsedništvo

PREDSEDNIK

Jelica Satarić

trening grupni analitičar

ZAMENIK PREDSEDNIKA

Tija Despotović

trening grupni analitičar

BLAGAJNIK

Jasmina Stojković Pavlović

grupni analitičar

SEKRETAR

Bojana Mitrović

grupni analitičar

KOOPTIRANI ČLAN PREDSEDNIŠTVA

Vida Rakić Glišić

trening grupni analitičar

Trening komitet

PREDSEDNIK TRENING KOMITETA

Ivanka Jovanović Dunjić

trening grupni analitičar

ČLAN TRENING KOMITETA

Marina Mojović

trening grupni analitičar

ČLAN TRENING KOMITETA

Tanja Stjepanović

trening grupni analitičar

ČLAN TRENING KOMITETA

Maja Tobi Strizović

trening grupni analitičar

Etički komitet

PREDSEDNIK ETIČKOG KOMITETA

Snežana Kecojević Miljević

trening grupni analitičar

ČLAN ETIČKOG KOMITETA

Aleksandra Pantić

grupni analitičar

ČLAN ETIČKOG KOMITETA

Jasmina Knežević Tasić

grupni analitičar

Punopravni članovi

Miljana Bajić

grupni analitičar

Jovanka Cvetković

trening grupni analitičar

Maja Dekić Đelić

Tija Despotović

trening grupni analitičar

Biljana Đorđević Petrović

grupni analitičar

Marija Jevtić

grupni analitičar

Ivanka Jovanović Dunjić

trening grupni analitičar

Snežana Kecojević Miljević

trening grupni analitičar

Jasmina Knežević Tasić

grupni analitičar

Mirjana Kulier

grupni analitičar

Slavoljub Milojević

grupni analitičar

Bojana Mitrović

grupni analitičar

Marina Mojović

trening grupni analitičar

Milijana Niškanović

trening grupni analitičar

Aleksandra Pantić

grupni analitičar

Slavica Pavlović

trening grupni analitičar

Vesna Radonjić

grupni analitičar

Vida Rakić Glišić

trening grupni analitičar

Jelena Ristić

grupni analitičar

Jelica Satarić

trening grupni analitičar

Tanja Stjepanović

trening grupni analitičar

Jasmina Stojković Pavlović

grupni analitičar

Maja Tobi Strizović

trening grupni analitičar

Pridruženi članovi

Marijana Ajduković

Biljana Anđelković

Zina Belevski

Snežana Bjelobaba

Saša Bogdanović

Dragana Dragojević Gajic

Vesna Dukanac

Tatjana Đurić

Marija Đurović

Nedeljka Gligorević

Nataša Janković

Vilma Jovičić

Verica Kelava

Snežana Kuzmanović

Biljana Lakić

Milica Lazarević

Maja Lazić

Nikola Ljubičić

Milan Mitić

Danilo Pešić

Nataša Pješčić

Elizabeta Popović

Ivan Radonjić

Željko Špirić

Dragoslav Stefanović

Maida Stefanović

Toskić Saša

Bojana Trivunčić

Svetlana Virijević Mudrić

Dušanka Vučinić Latas

Ivana Vukmirović

Saznajte više

Ispod stavite fajlove i linkove, svaki u posebnom redu...