Aktivnosti

Aktuelno

EFPP Konferencija sve četiri sekcije, Varšava

×
EFPP Konferencija sve četiri sekcije, Varšava
GASi Letnja škola, Torino

×
GASi Letnja škola, Torino
Foulkes Lecture, London 2024

×
Foulkes Lecture, London 2024
Obaveštenje o kursevima iz grupne analize

Društvo grupnih analitičara Beograd (DGAB) u 2023. godini organizuje novi Uvodni i Klinički kurs iz...

×
Obaveštenje o kursevima iz grupne analize

Društvo grupnih analitičara Beograd (DGAB) u 2023. godini organizuje novi Uvodni i Klinički kurs iz grupne analize.

Na Uvodni kurs se mogu prijaviti zainteresovane osobe sa završenim fakultetom humanističkih profesija kao i studenti završnih osnovnih i master studija koji žele da se upoznaju sa osnovnim principima grupne analize, grupne dinamike i radom sa i u grupi. Uvodni kurs traje godinu dana.

Na Klinički kurs mogu da se prijave psihijatri, specijalizanti psihijatrije, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici te profesionalci drugih humanističkih nauka. Klinički kurs traje četiri godine i uslov za prijavu je završen Uvodni kurs iz grupne analize, diploma iz navedenih profesija te završena ili upisana Propedevtika ukoliko je u pitanju profesija iz drugih humanističkih nauka.

Za pohađanje oba kursa potrebno poznavanje engleskog jezika zbog literature koja se obrađuje u okviru teorijskog dela.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na jedan od ova dva kursa molimo vas da do 31. oktobra tekuće godine na mail adresu office@grupnaanaliza.org.rs pošaljete sledeće:

  1. CV
  2. Motivaciono pismo
  3. Diplomu
  4. Sertifikat o završenom Uvodnom kursu (ukoliko se prijavljujete na Klinički kurs).

Arhivirano

EGATIN Study Days, Aarhus, Danska

×
EGATIN Study Days, Aarhus, Danska
Wokshop tri udruženja DGAB, DPPS i UDAPS

Zlato i bakar – načini na koje psihoanaliza živi u individualnoj, grupnoj i dečijoj psihoanalitičkoj...

×
Wokshop tri udruženja DGAB, DPPS i UDAPS

Zlato i bakar – načini na koje psihoanaliza živi u individualnoj, grupnoj i dečijoj psihoanalitičkoj psihoterapiji.
Tri predavača govoriće na istu temu, svako iz svog modaliteta:
Ivanka Dunjić  (grupna psihoanalitička psihoterapija)
Gordana Bokalović (dečija psihoanalitička psihoterapija)
Emina Garibović (individualna psihoanalitička psihoterapija)

Jesenji workshop DGAB

Značaj velikih grupnoanalitičkih grupa u turbulentnim vremenima. Predavač: Marina Mojović

×
Jesenji workshop DGAB

Značaj velikih grupnoanalitičkih grupa u turbulentnim vremenima.


Predavač: Marina Mojović

Građani u promišljanju

Sveti Sava u meni

×
Građani u promišljanju

Sveti Sava u meni

Građani u promišljanju u Novom Sadu

×
Građani u promišljanju u Novom Sadu
Primenjeni građani u promišljanju

Putujući Duhovni razgovori

×
Primenjeni građani u promišljanju

Putujući Duhovni razgovori

18. GASi Simpozijum, Beograd 2023

Tema: When Divided Worlds Meet: Confluences of Identity, Culture, Continuity and Change Snimci predavanja: LINK

×
18. GASi Simpozijum, Beograd 2023

Tema: When Divided Worlds Meet: Confluences of Identity, Culture, Continuity and Change

Snimci predavanja: LINK

Living and Learning Experience, Terapijska zajednica u Beogradu

×
Living and Learning Experience, Terapijska zajednica u Beogradu
46th Foulkes Lecture & Study Day, London

Predavač: Miriam Berger

×
46th Foulkes Lecture & Study Day, London

Predavač: Miriam Berger

Najava za Radionicu u organizaciji DGAB

Tema: Lekoviti  činioci u terapijskoj grupi: put ka pripadanju i kooperativnosti naspram moći i dominacije Predavač: Vesna...

×
Najava za Radionicu u organizaciji DGAB

Tema: Lekoviti  činioci u terapijskoj grupi: put ka pripadanju i kooperativnosti naspram moći i dominacije

Predavač: Vesna Radonjić

EGATIN Study Days, Budimpešta

×
EGATIN Study Days, Budimpešta
Savetovalište Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije

Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (DPPS) otvara online savetovalište namenjeno građanima i građankama koji imaju potrebu da se...

×
Savetovalište Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije

Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (DPPS) otvara online savetovalište namenjeno građanima i građankama koji imaju potrebu da se stručnom licu obrate radi pitanja ili saveta u vezi psiholoških poteškoća, ili pak psihoterapijskog rada. Usluge u savetovalištu pružaju edukanti Društva za psihoanalitičku psihoterapiju Srbije (DPPS) i edukanti Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB), koji rade pod supervizijom supervizora, edukatora i trenera oba društva. Kontakt sa stručnim licem ostvaruje se pisanjem na e mail adresu savetovališta: savetovaliste.dpps@gmail.com sa koje će prvi slobodni saradnik kontaktirati osobu koja se obratila za pomoć u najkraćem mogućem roku. Diskrecija i pravilo poverljivosti su zagarantovani.

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd

Tema: „Značaj velikih grupno-analitičkih grupa u turbulentnim vremenima“. Predavač: Marina Mojović, psihijatar i trening grupni...

×
Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd

Tema: „Značaj velikih grupno-analitičkih grupa u turbulentnim vremenima“.

Predavač: Marina Mojović, psihijatar i trening grupni analitičar.

Građani u promišljanju u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama. Tragovi promišljanja.

Od 2014. godine, naš Novi Sad je postao utočište za Građane u promišljanju. Specifičnost naših radionica...

×
Građani u promišljanju u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama. Tragovi promišljanja.

Od 2014. godine, naš Novi Sad je postao utočište za Građane u promišljanju. Specifičnost naših radionica je intenzivna veza sa umetnošću, kulturnim nasleđem, razmena misli o različitosti koja može da bude osnov za zajedništvo i uključivanje najmlađih građana u promišljanje – dece.

Ova publikacija rezultat je višegodišnjeg rada i inovativnih primenjenih radionica. Samo strpljenje i vreme pretvara dudovo lišće u svilu. Isto tako strpljenje, posvećenost i upornost grade lep matriks dijaloga, poštovanja i interkulturalnosti Građana u promišljanju u Novom Sadu.

Uživajte u ovoj publikaciji Građana u promišljanju u Novom Sadu!


Izdavač: DGAB
Urednik i autor: Marija Jevtić
Dizajn: Samo Valent, Futura, Novi Sad
Štamparija: Futura, Novi Sad
ISBN elektronsko izdanje 978-86-7542-214-3
ISBN štampano izdanje 978-86-7542-213-6

XII kongres psihoterapeuta Srbije, Beograd

Tema: “Psihoterapija i čovečnost” Informacije: kongrespsihoterapeuta@gmail.com

×
XII kongres psihoterapeuta Srbije, Beograd

Tema: “Psihoterapija i čovečnost”

Informacije: kongrespsihoterapeuta@gmail.com

„Mapiranje multidisciplinarnih pristupa istraživanjima u grupnoj analizi”

Study Day u organizaciji Instituta za grupnu analizu u Londonu

×
„Mapiranje multidisciplinarnih pristupa istraživanjima u grupnoj analizi”

Study Day u organizaciji Instituta za grupnu analizu u Londonu

“Građani u promišljanju u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama” – Promišljajući vikend- 2022

Projekat “Građani u promišljanju  u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama” proizašao...

×
“Građani u promišljanju u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama” – Promišljajući vikend- 2022

Projekat “Građani u promišljanju  u Novom Sadu – inicijativa za nove mostove među nama” proizašao je iz radionica “Građani u promišljanju” koje se u Novom Sadu održavaju od 2014. godine a dao su aktivnosti Sekcije Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB). Speifičnost radionica “Građani u promišljanju” u Novom Sadu je korišćenje (kulturnih) prostora sa željom da ona probude mnoštvo asocijacija, podstiču kulturni dijalog i građansku svest za današnje vreme koje živimo. Ova aktivnost je prepoznata od strane Fondacije Novi Sad  Evropska prestonica kulture 2022. i tako su uz redovne radionice Građana u promišljanju osmišljene i primenjene radionice, pre svega namenjene deci. Tako su deca postala posetioci naših radionica a mi zajedno sa njima učesnici radionica Promišljanje crtanjem/slikanjem.

Radionica promišljanje crtanjem/slikanjem u 2020. godini bila je posvećena budućnosti Evrope, gde su deca osnovnih i srednih škola u Novom Sadu  sa umetnicima oslikavala majice u Kulturnoj stanici Svilara.

U septembru 2021. godine smo zajedno sa decom iz osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu promišljali oslikavanjem torbi na temu Budućnost Novog Sada na platou Istorijskog Arhiva Grada Novog Sada. Likovna radionica je ispirisana radionicom Građana u promišljanju u Novom Sadu, održanom na Međunarodni dan zaštite životne sredine u osnovnoj školi „Ivan Gundulić“. 

Poseban je doživljaj bila izložba i performans „Minut za mene“ na kojoj su deca prezentovala svoje radove i gde su saopštavala svoja promišljanja crtanjem/slikanjem.

9. i 10 april 2022. bio je rezervisan za Promišljajući vikend, gde su organizovane 4 radionice za dva dana. Promišljajući vikend započeo je u subotu pre podne  radionicom Promišljanje slikanjem/crtanjem u Kulturnoj stanici Svilara.  Promišljanje crtanjem/slikanjem  podstaklo je inspiraciju i stvaralačko mišljenje dece. Snežana Mandić, likovni pedagog i Marija Jevtić, grupni analitičar, kao voditeljke radionice inicirale su temu – želje za budućnost. Deca su oslikavala vrećice kojima su ukrašavala Most budućnosti – i na taj način formirala zajedničko delo. Na ovoj, trećoj radionici po redu deca su promišljanjem bojama i likovnim izrazom pokazala sposobnost stvaranja novih ideja i veza između postojećih ideja, delila su iskustva o značaju kulturnog nasleđa i kroz slikanje i svoje želje ukazivala na  ljubav prema kraju u kome žive, oplemenjivanju prirode i družila se kroz razmenu mišljenja i ideja.  

U istom prostoru u poslepodnevnim satima je održana radionica Promišljanje o zdravlju, čijisu učesnici bili mladi građani (studenti Medicinskog fakulteta), najmlađi građani i predstavnici starije populacije. Svi zajedno promišljali su u plodonosnom dijalogu o zdravlju pojedinca i zdravlju u zajednici. Učešće najmlađih građana (dece) dalo je specifičnost  radionici koju su vodili Marija Jevtić i Tomislav Vlaški (student doktorskih studija medicine). Aktivno učešće dece u promišljanju sa starijim građanima pomoglo je da razmišljaju o svojoj budućnosti kroz ličnu odgovornost za zdravlje. Promišljalo se o vezi kulture i umetnosti sa zdravljem, kao i o tome koliko je zdravlje potrebno i za kapacitet da se da pun doprinos zajedici. I najmlađi i stariji su se složili u tome da posebniu pažnju treba da posvetimo osobama koje imaju fizičku onesposobljenost jer oni mogu i često jesu upravo oni pojedinci koji daju zdrav doprinos zajednici.

Najmlađi građani (deca) bili su zajedno sa starijim sugrađanima učesnici u radionici Promišljajuća šetnja koju su osmislili Marijan Majin i Marija Jevtić koja je realizovana sa Udruženjem Almašani, koji su posvećeni negovanju kulturnog nasleđa i očuvanju starog jezgra grada Novog Sada. U ovoj promišljajućoj šetnji deca vodiči su bili Zoja Majin i Čarna Mesaroš, a učesnici su imali malo uputstvo i mapu. Krenuli smo od Svilare, obišli poneko lepo dvorište sa pogledom na toranj Almaške crkve, posetili Almašku crkvu, obišli staru Trščaru (pod zaštitom), čuli priču o Lađarskoj, Sterijinoj i Baranjskoj ulici, kući Koste Hadžija, kao i Matici srpskoj  i istoimenoj ulici. Deca vodiči su kroz promišljajuću šetnju predstavili  Almaški kraj i pripovedali o istorijskim činjenicama, anegdotama iz Almaškog kraja kao najstarijeg dela Novog Sada, a deca učesnici sa starijim građanima su fotografisali utiske. Kroz ovu šetnju su se povezali najmlađi građani (deca) sa starijim generacijama u zajedničkom promišljanju. Fizička aktivnost upotpunjena konstruktivnim dijalogom o starom jezgru Grada Novog Sada doprineli su razumevanju značaja negovanja istorijskog nasleđa i vraćanju starim vrednostima. Ova šetnja duga oko 3000 koraka, potrošila je oko 150 kcal, a značaj i dobrobit fizičke aktivnosti je takođe bio u fokusu tokom našeg boravka napolju.  Promišljajuća šetnja je završena u Zanatskom domu na trgu Marije Trandafil gde je sve učesnike čekala muzika kao inspiracija za narednu radionicu.

Vrata plesnog centra Allegro otvorili su domaćini Raša i Ema (Radovan Ostojić i Emilija Marinković) čime je počela četvrta radionica Promišljanje plesom, (voditelji Radovan Ostojić i Marija Jevtić) čiji je cilj bio da se predstavi ples kao mogućnost susreta različitih generacija. Promišljali smo zajedno sa radoznalom decom o značaju plesa za zdravlje, kulturu, dijalog, kao i mogućnostima da se načine mostovi među različitim generacijama zahvaljujući plesu.  Kroz različite plesove i plesne korake prikazan je značaj dijaloga u plesu, potom značaj odnosa lider i pratilac, mogućnost grupnog rada. Deca su uživala u plesnoj radionici, naučila osnovne korake izabranog plesa, i u prijatnoj atmosferi kroz konstruktivno druženje promišljala o značaju plesa za zdravlje i kvalitet života.

Na svakoj od četiri radionice bilo je više od 30 učesnika. Najmlađi učesnik ima 4 godine a najstariji 80 godina. Utisci koje su poneli učesnici radionica sa Promišljajućeg vikenda potvrđuju da zajedničke aktivnosti i dijalozi u primenjenim uslovima Građana u promišljanju predstavljaju pozitivno iskustvo, obogaćeno prijatnim  utiscima i iskazanim željama za buduće susrete (https://www.youtube.com/watch?v=reWA6XNTbX0).

Partneri Društvu grupnih analitičara u realizaciji ovog Projekta bili su OŠ“Ivan Gundlić“ Novi Sad u saradnji sa umetnicima sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, udruženje „Almašani“ koje se bavi negovanjem kulturnog nasleđa i očuvanjem starog kraja, udruženje „Osmeh“ studenata Medicinskig fakulteta u Novom Sadu, udruženje „Kultoks“ koje se bavi promocijom plesne kulture.

Promišljajući vikend (sa četiri radionice Promišljanje slikanjem/crtanjem, Promišljanje o zdravlju, Promišljajuća šetnja i Promišljanje plesom) je realizovan 9. i 10. aprila 2022. u okviru Projekta Građani u promišljanu u Novom Sadu – za nove mostove među nama (nosilac projekta Društvo grupnih analitičara Beograd, sufinansiran od strane NS EPK 2022., lider projekta Marija Jevtić).

„Ratno traumatsko iskustvo i podrška ljudima u tim okolnostima“

Radionica u organizaciji Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Predavači: Biljana Petrović, Bojana Trivunčić i Tijana Jovanović...

×
„Ratno traumatsko iskustvo i podrška ljudima u tim okolnostima“

Radionica u organizaciji Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Predavači: Biljana Petrović, Bojana Trivunčić i Tijana Jovanović Dačić.

6. GASi Letnja škola, Irska

Tema: “U snovima počinje odgovornost“

×
6. GASi Letnja škola, Irska

Tema: “U snovima počinje odgovornost“

EGATIN Study Days, Rim

Tema: “Različitosti u didaktičkom matriksu”

×
EGATIN Study Days, Rim

Tema: “Različitosti u didaktičkom matriksu”

„Grupe za svet – snaga, inspiracija, promena”

21. Kongres u organizaciji IAGP

×
„Grupe za svet – snaga, inspiracija, promena”

21. Kongres u organizaciji IAGP

„Psihoterapija: Oblik kliničke filozofije?“

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd. Predavač: Farhad Dalal, psihoterapeut i grupni analitičar

×
„Psihoterapija: Oblik kliničke filozofije?“

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Farhad Dalal, psihoterapeut i grupni analitičar

45. S.H. Foulkes Annual Lecture, London

Tema: “Kada se bazični matriksi kreću – izazovi za grupnu analizu našeg doba” Predavač: Dr...

×
45. S.H. Foulkes Annual Lecture, London

Tema: “Kada se bazični matriksi kreću – izazovi za grupnu analizu našeg doba”

Predavač: Dr Regine Scholz

EGATIN Study Days 2022, Rim

×
EGATIN Study Days 2022, Rim