Edukacija

Obaveštenja

Obaveštenje o kursevima iz grupne analize

Društvo grupnih analitičara Beograd (DGAB) u 2023. godini organizuje novi Uvodni i Klinički kurs iz...

×
Obaveštenje o kursevima iz grupne analize

Društvo grupnih analitičara Beograd (DGAB) u 2023. godini organizuje novi Uvodni i Klinički kurs iz grupne analize.

Na Uvodni kurs se mogu prijaviti zainteresovane osobe sa završenim fakultetom humanističkih profesija kao i studenti završnih osnovnih i master studija koji žele da se upoznaju sa osnovnim principima grupne analize, grupne dinamike i radom sa i u grupi. Uvodni kurs traje godinu dana.

Na Klinički kurs mogu da se prijave psihijatri, specijalizanti psihijatrije, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici te profesionalci drugih humanističkih nauka. Klinički kurs traje četiri godine i uslov za prijavu je završen Uvodni kurs iz grupne analize, diploma iz navedenih profesija te završena ili upisana Propedevtika ukoliko je u pitanju profesija iz drugih humanističkih nauka.

Za pohađanje oba kursa potrebno poznavanje engleskog jezika zbog literature koja se obrađuje u okviru teorijskog dela.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na jedan od ova dva kursa molimo vas da do 31. oktobra tekuće godine na mail adresu office@grupnaanaliza.org.rs pošaljete sledeće:

  1. CV
  2. Motivaciono pismo
  3. Diplomu
  4. Sertifikat o završenom Uvodnom kursu (ukoliko se prijavljujete na Klinički kurs).

O edukaciji

Edukacija iz grupne analize obučava kandidate za vođenje grupa po metodu koji je ustanovio i razvio psihoanalitičar S.H.Fuks i njegovi sledbenici, a primenjuje se u kliničkom i vankliničkom radu.

Edukacijom se usvaja grupno analitičko znanje i stiče profesionalni identitet grupnog analitičara (grupno analitičkog psihoterapeuta), koji zahteva visoke profesionalne i etičke standarde.

Teorijski okvir grupno analitičke edukacije čine psihoanalitičke teorije, sociološke teorije, geštalt psihologija, kao i opšta teorija sistema. Osnovne postavke grupno analitičke edukacije nalaze se u prepoznavanju i usvajanju znanja o značaju komunikacije i socijalne prirode čoveka, zatim u prepoznavanju i prihvatanju postojanja nesvesnog na individualnom i grupnom nivou, prihvatanju da se individua definiše u relaciji prema grupi, kao i usvajanjem znanja o otvorenim sistemima koji su u stalnom dinamičkom ekvilibrijumu.

Programi

Program edukacije usklađen je sa standardima EGATIN-a (European Group Analytic Training Institutions Network).

Trening komitet Društva odgovoran je za selekciju kandidata, vođenje edukacije, procenu napredovanja i kvalifikaciju kandidata.

Edukacija se sprovodi po tripartitnom modelu – teorijski seminari u kojima se proučavaju teorija i tehnika grupne analize, lična terapija u maloj analitičkoj grupi i vođenje sopstvene terapijske grupe pod supervizijom trening analitičara u toku kliničkog kursa. Edukacija traje 5 godina – uvodni kurs traje godinu dana, a klinički kurs 4 godine. Pre ulaska u edukaciju obavlja se selekcija kandidata. Selekcione intervjue obavljaju nezavisno dva trening grupna analitičara. Procenjuju se motivacija i kvaliteti ličnosti kandidata.

Mogućnost da pohađaju edukaciju imaju psihijatri, specijalizanti psihijatrije, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici. Uvodni kurs mogu da pohađaju i medicinske sestre koje rade na psihijatrijskim i drugim odeljenjima, kao i profesionalci drugih humanističkih profesija.

Za prijem na klinički kurs uslov je završen uvodni kurs.

Edukacija iz grupne analize organizuje se i po blok sistemu za kandidate iz unutrašnjosti ili kandidate iz zemalja u okruženju.

Izrada kliničkog rada je završni deo edukacije. Nakon završetka supervizije, kandidat bira temu u okviru koje povezuje teorijske koncepte i iskustvo vođenja grupe. Pozitivnom procenom kliničkog rada od strane trening komiteta stiče se pravo dobijanja diplome grupnog analitičkog psihoterapeuta – grupnog analitičara Društva grupnih analitičara Beograda. Kandidat takođe time stiče pravo da aplicira i za dobijanje EAP diplome (Evropske psihoterapijske asocijacije).