O društvu

O društvu

Društvo grupnih analitičara Beograda je stručna, društvena organizacija grupnih analitičara koja se bavi proučavanjem, obučavanjem, razumevanjem, razvijanjem, promovisanjem i unapređenjem teorije, prakse, edukacije i istraživanja u grupnoj analizi, kao i širenjem grupnoanalitičke misli na druge srodne nauke.

Takođe se bavi očuvanjem visokih profesionalnih i etičkih standarda u oblasti grupne analize i njenim povezivanjem sa drugim psihoterapijskim i profesionalnim udruženjima i institucijama kako u zemlji, tako i van nje.

Ciljevi i aktivnosti

Društvo okuplja grupne analitičare, tj. grupnoanalitičke psihoterapeute, koji rade na razvoju i unapređivanju teorije i prakse grupne analize, a bave se i edukacijom iz grupne analize po kriterijumima odgovarajućih međunarodnih organizacija, a prema planu koji donosi stručni odbor Društva (Trening komitet).

Pored stručnih kriterijuma neophodnih za obavljanje grupne analize, društvo se stara se o uobličavanju profesionalnog identiteta grupne analize i grupnih analitičara u našoj sredini, kao i o stvaranju uslova za bavljenje grupnom analizom kao načinom pomoći i lečenja, i uslovima za rad grupnih analitičara na području Beograda i Srbije i van nje.

Jedan od važnih ciljeva Društva, a koji bi zbog njegove velike važnosti u našem društvu u trenutku raznih potresa i institucionalnih kriza posebno istakli, jeste i poboljšanje razumevanja funkcionisanja malih i velikih grupa i timova sa analitičkog stanovišta, kao i započinjanje istraživanja i primene znanja iz ove oblasti na druga područja od značaja za funkcionisanje društva.

Istorijat

Društvo postoji od 1995g. Osnovali su ga grupni analitičari koji su završili edukaciju iz grupne analize organizovanu od strane Instituta za grupnu analizu iz Londona (Institute of Group Analysis, London). Edukaciju, koja se sastojala od Uvodnog i Kliničkog kursa, vodili su Dr George Renton i Anne Morgan od 1987. do 1993. godine.

Društvo sprovodi edukaciju iz grupne analize po standardima EGATIN-a (European Group Analytic Training Institutions Network), čiji je punopravni član. DGAB je član SDPS (Saveza društava psihoterapeuta Srbije). Pored toga, u okviru EAP (European Association for Psychotherapy) Društvo grupnih analitičara Beograda ima i status instituta (EAPTI – European Accreditation Professional Training Institute). DGAB je punopravni član EFPP (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy), Sekcije za grupnu analizu.

DGAB je organizovao i nekoliko međunarodnih događaja od značaja za grupnu analizu i psihoanalitičke orijentisane psihoterapije uopšte. 2013. u Beogradu je organizovana prva Group Analytic Society International Letnja škola grupne analize. 2014. DGAB je bio domaćin EGATIN Study days. U organizaciji DGAB, 2018. u Beogradu organizovana je EFPP konferencija više psihoanalitičkih terapijskih modaliteta, sa preko tri stotine učesnika iz celog sveta.