О друштву

О друштву

Друштво групних аналитичара Београда је стручна, друштвена организација групних аналитичара која се бави проучавањем, обучавањем, разумевањем, развијањем, промовисањем и унапређењем теорије, праксе, едукације и истраживања у групној анализи, као и ширењем групноаналитичке мисли на друге сродне науке.

Такође се бави очувањем високих професионалних и етичких стандарда у области групне анализе и њеним повезивањем са другим психотерапијским и професионалним удружењима и институцијама како у земљи, тако и ван ње.

Циљеви и активности

Друштво окупља групне аналитичаре, тј. групноаналитичке психотерапеуте, који раде на развоју и унапређивању теорије и праксе групне анализе, а баве се и едукацијом из групне анализе по критеријумима одговарајућих међународних организација, а према плану који доноси стручни одбор Друштва (Тренинг комитет).

Поред стручних критеријума неопходних за обављање групне анализе, друштво се стара се о уобличавању професионалног идентитета групне анализе и групних аналитичара у нашој средини, као и о стварању услова за бављење групном анализом као начином помоћи и лечења, и условима за рад групних аналитичара на подручју Београда и Србије и ван ње.

Један од важних циљева Друштва, а који би због његове велике важности у нашем друштву у тренутку разних потреса и институционалних криза посебно истакли, јесте и побољшање разумевања функционисања малих и великих група и тимова са аналитичког становишта, као и започињање истраживања и примене знања из ове области на друга подручја од значаја за функционисање друштва.

Историјат

Друштво постоји од 1995г. Основали су га групни аналитичари који су завршили едукацију из групне анализе организовану од стране Института за групну анализу из Лондона (Institute of Group Analysis, London). Едукацију, која се састојала од Уводног и Клиничког курса, водили су Др Џорџ Рентон и Ен Морган од 1987. до 1993. године.

Друштво спроводи едукацију из групне анализе по стандардима ЕГАТИН-а (European Group Analytic Training Institutions Network), чији је пуноправни члан. ДГАБ је члан СДПС (Савеза друштава психотерапеута Србије). Поред тога, у оквиру ЕАП (European Association for Psychotherapy) Друштво групних аналитичара Београда има и статус института (ЕАПТИ – European Accreditation Professional Training Institute). ДГАБ је пуноправни члан ЕФПП (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy), Секције за групну анализу.

ДГАБ је организовао и неколико међународних догађаја од значаја за групну анализу и психоаналитичке оријентисане психотерапије уопште. 2013. у Београду је организована прва Group Analytic Society International Летња школа групне анализе. 2014. ДГАБ је био домаћин ЕГАТИН (EGATIN) Study days. У организацији ДГАБ, 2018. у Београду организована је ЕФПП конференција више психоаналитичких терапијских модалитета, са преко три стотине учесника из целог света.