Линкови

Друга удружења и друштва

EGATIN - European Group Analytic Training Institution Networks

egatin.net

EGATIN MEMBERS - Организације чланице ЕГАТИН-a

egatin.net

ЕФПП - European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

efpp.org

ГАСИ - Group Analytic Society International

groupanalyticsociety.co.uk

The Institute of Group Analysis

groupanalysis.org

ЕАП - European Association for Psychotherapy

europsyche.org

Савез психотерапеута Србије

savezpsihoterapeuta.org

Друштво психоаналитичких психотерапеута Србије

dpps.rs

БПА - Београдско психоаналитичко друштво

bps.org.rs

ИАГП - The International Association for Group Psychotherapy

iagp.com

ЕАТГА - The European Association for Transcultural Group Analysis

eatga.net

АГПА - American Group Psychotherapy Association

agpa.org

ATЦ - Association of Therapeutic Communities

psyctc.org

ИПА - International Psychoanalytic Association

ipa.org.uk

Тависток институт

tavinstitute.org

Тависток клиника

tavistockandportman.nhs.uk

Melanie Klein Trust

melanie-klein-trust.org.uk

Српско лекарско друштво

sld.org.rs

Друштво психолога Србије

dps.org.rs

ИСПСО - International Society for Psychoanalytic Studies of Organizations

ispso.org

OPUS | An Organisation for Promoting Understanding of Society

opus.org.uk

Онлајн књижаре

Routledge

routledge.com

Karnac (The New International Library of Group Analysis)

routledge.com

Jessica Kingsley Publishers

jkp.com

Clio

clio.rs

Group Analysis časopis

groupanalyticsociety.co.uk