Едукација

Обавештења

Обавештење о курсевима из групне анализе

Друштво групних аналитичара Београд (ДГАБ) у 2023. години организује нови Уводни и Клинички курс из...

×
Обавештење о курсевима из групне анализе

Друштво групних аналитичара Београд (ДГАБ) у 2023. години организује нови Уводни и Клинички курс из групне анализе.

На Уводни курс се могу пријавити заинтересоване особе са завршеним факултетом хуманистичких професија као и студенти завршних основних и мастер студија који желе да се упознају са основним принципима групне анализе, групне динамике и радом са и у групи. Уводни курс траје годину дана.

На Клинички курс могу да се пријаве психијатри, специјализанти психијатрије, психолози, дефектолози и социјални радници те професионалци других хуманистичких наука. Клинички курс траје четири године и услов за пријаву је завршен Уводни курс из групне анализе, диплома из наведених професија те завршена или уписана Пропедевтика уколико је у питању професија из других хуманистичких наука.

За похађање оба курса потребно познавање енглеског језика због литературе која се обрађује у оквиру теоријског дела.

Уколико сте заинтересовани да се пријавите на један од ова два курса молимо вас да до 31. октобра текуће године на мejл адресу office@grupnaanaliza.org.rs пошаљете следеће:

  1. CV
  2. Мотивационо писмо
  3. Диплому
  4. Сертификат о завршеном Уводном курсу (уколико се пријављујете на Клинички курс).

О едукацији

Едукација из групне анализе обучава кандидате за вођење група по методу који је установио и развио психоаналитичар С.Х.Фукс и његови следбеници, а примењује се у клиничком и ванклиничком раду.

Едукацијом се усваја групно аналитичко знање и стиче професионални идентитет групног аналитичара (групно аналитичког психотерапеута), који захтева високе професионалне и етичке стандарде.

Теоријски оквир групно аналитичке едукације чине психоаналитичке теорије, социолошке теорије, гешталт психологија, као и општа теорија система. Основне поставке групно аналитичке едукације налазе се у препознавању и усвајању знања о значају комуникације и социјалне природе човека, затим у препознавању и прихватању постојања несвесног на индивидуалном и групном нивоу, прихватању да се индивидуа дефинише у релацији према групи, као и усвајањем знања о отвореним системима који су у сталном динамичком еквилибријуму.

Програми

Програм едукације усклађен је са стандардима ЕГАТИН-а (European Group Analytic Training Institutions Network).

Тренинг комитет Друштва одговоран је за селекцију кандидата, вођење едукације, процену напредовања и квалификацију кандидата.

Едукација се спроводи по трипартитном моделу – теоријски семинари у којима се проучавају теорија и техника групне анализе, лична терапија у малој аналитичкој групи и вођење сопствене терапијске групе под супервизијом тренинг аналитичара у току клиничког курса. Едукација траје 5 година – уводни курс траје годину дана, а клинички курс 4 године. Пре уласка у едукацију обавља се селекција кандидата. Селекционе интервјуе обављају независно два тренинг групна аналитичара. Процењују се мотивација и квалитети личности кандидата.

Могућност да похађају едукацију имају психијатри, специјализанти психијатрије, психолози, дефектолози и социјални радници. Уводни курс могу да похађају и медицинске сестре које раде на психијатријским и другим одељењима, као и професионалци других хуманистичких професија.

За пријем на клинички курс услов је завршен уводни курс.

Едукација из групне анализе организује се и по блок систему за кандидате из унутрашњости или кандидате из земаља у окружењу.

Израда клиничког рада је завршни део едукације. Након завршетка супервизије, кандидат бира тему у оквиру које повезује теоријске концепте и искуство вођења групе. Позитивном проценом клиничког рада од стране тренинг комитета стиче се право добијања дипломе групног аналитичког психотерапеута – групног аналитичара Друштва групних аналитичара Београда. Кандидат такође тиме стиче право да аплицира и за добијање ЕАП дипломе (Европске психотерапијске асоцијације).