Најава за Радионицу у организацији ДГАБ

Тема: Лековити  чиниоци у терапијској групи: пут ка припадању и кооперативности наспрам моћи и доминације

Предавач: Весна Радоњић