Najava za Radionicu u organizaciji DGAB

Tema: Lekoviti  činioci u terapijskoj grupi: put ka pripadanju i kooperativnosti naspram moći i dominacije

Predavač: Vesna Radonjić