Вече библиотеке у Друштву групних аналитичара Београд

Тема: Социјално несвесно.

Марина Мојовић, тренинг групни аналитичар, говориће о основама концепта социјалног несвесног, онако како је сагледан у књизи“The Social Unconscious In Persons, Groups And Societies, Volume 1” ed. H&W, са кратким освртом на њено поглавље “Manifestations of psychic retreats in social systems”.

Дискусија коју ће водити Марина Мојовић и Јелица Сатарић укључиће и аспекте Српског социјалног несвесног, као допринос писању поглавља у следећој књизи у серији књига у оквиру New International Library of Group Analysis, Karnac.