Veče biblioteke u Društvu grupnih analitičara Beograd

Tema: Socijalno nesvesno.

Marina Mojović, trening grupni analitičar, govoriće o osnovama koncepta socijalnog nesvesnog, onako kako je sagledan u knjizi “The Social Unconscious In Persons, Groups And Societies, Volume 1” ed.H&W, sa kratkim osvrtom na njeno poglavlje “Manifestations of psychic retreats in social systems”.

Diskusija koju će voditi Marina Mojović i Jelica Satarić uključiće i aspekte Srpskog socijalnog nesvesnog, kao doprinos pisanju poglavlja u sledećoj knjizi u seriji knjiga u okviru New International Library of Group Analysis, Karnac.