Вече библиотеке у Друштву групних аналитичара Београд

Морис Ницун “Антигрупа, деструктивни процеси у групи и њихов креативни потенцијал”. Књигу представља Бојана Митровић, групни аналитичар. Фацилитатор дискусије Др Марина Мојовић, тренинг групни аналитичар.