Veče biblioteke u Društvu grupnih analitičara Beograd

Moris Nicun “Antigrupa, destruktivni procesi u grupi i njihov kreativni potencijal”. Knjigu predstavlja Bojana Mitrović, grupni analitičar. Facilitator diskusije Dr Marina Mojović, trening grupni analitičar.