Шта је група, предавање Малколма Пајнса

Радионица у организацији Друштва групних аналитичара Београд.