Šta je grupa, predavanje Malkolma Pajnsa

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.