Радионица три удружења ДГАБ, ДППС и УДАПС

Злато и бакар – начини на које психоанализа живи у индивидуалној, групној и дечијој психоаналитичкој психотерапији.
Три предавача говориће на исту тему, свако из свог модалитета:
Иванка Дуњић  (групна психоаналитичка психотерапија)
Гордана Бокаловић (дечија психоаналитичка психотерапија)
Емина Гарибовић (индивидуална психоаналитичка психотерапија)