Wokshop tri udruženja DGAB, DPPS i UDAPS

Zlato i bakar – načini na koje psihoanaliza živi u individualnoj, grupnoj i dečijoj psihoanalitičkoj psihoterapiji.
Tri predavača govoriće na istu temu, svako iz svog modaliteta:
Ivanka Dunjić  (grupna psihoanalitička psihoterapija)
Gordana Bokalović (dečija psihoanalitička psihoterapija)
Emina Garibović (individualna psihoanalitička psihoterapija)