Обавештење о курсевима из групне анализе

Друштво групних аналитичара Београд (ДГАБ) у 2023. години организује нови Уводни и Клинички курс из групне анализе.

На Уводни курс се могу пријавити заинтересоване особе са завршеним факултетом хуманистичких професија као и студенти завршних основних и мастер студија који желе да се упознају са основним принципима групне анализе, групне динамике и радом са и у групи. Уводни курс траје годину дана.

На Клинички курс могу да се пријаве психијатри, специјализанти психијатрије, психолози, дефектолози и социјални радници те професионалци других хуманистичких наука. Клинички курс траје четири године и услов за пријаву је завршен Уводни курс из групне анализе, диплома из наведених професија те завршена или уписана Пропедевтика уколико је у питању професија из других хуманистичких наука.

За похађање оба курса потребно познавање енглеског језика због литературе која се обрађује у оквиру теоријског дела.

Уколико сте заинтересовани да се пријавите на један од ова два курса молимо вас да до 31. октобра текуће године на мejл адресу office@grupnaanaliza.org.rs пошаљете следеће:

  1. CV
  2. Мотивационо писмо
  3. Диплому
  4. Сертификат о завршеном Уводном курсу (уколико се пријављујете на Клинички курс).