Obaveštenje o kursevima iz grupne analize

Društvo grupnih analitičara Beograd (DGAB) u 2023. godini organizuje novi Uvodni i Klinički kurs iz grupne analize.

Na Uvodni kurs se mogu prijaviti zainteresovane osobe sa završenim fakultetom humanističkih profesija kao i studenti završnih osnovnih i master studija koji žele da se upoznaju sa osnovnim principima grupne analize, grupne dinamike i radom sa i u grupi. Uvodni kurs traje godinu dana.

Na Klinički kurs mogu da se prijave psihijatri, specijalizanti psihijatrije, psiholozi, defektolozi i socijalni radnici te profesionalci drugih humanističkih nauka. Klinički kurs traje četiri godine i uslov za prijavu je završen Uvodni kurs iz grupne analize, diploma iz navedenih profesija te završena ili upisana Propedevtika ukoliko je u pitanju profesija iz drugih humanističkih nauka.

Za pohađanje oba kursa potrebno poznavanje engleskog jezika zbog literature koja se obrađuje u okviru teorijskog dela.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na jedan od ova dva kursa molimo vas da do 31. oktobra tekuće godine na mail adresu office@grupnaanaliza.org.rs pošaljete sledeće:

  1. CV
  2. Motivaciono pismo
  3. Diplomu
  4. Sertifikat o završenom Uvodnom kursu (ukoliko se prijavljujete na Klinički kurs).