Музички матрикс и креативни простор у супервизијским групама

Радионица у организацији Друштва групних аналитичара Београд.

Предавач: Dr Linde Wotton, MSc, дипломирани музиколог Психијатар и групни аналитицар, предавач у Институту за групну анализу у Лондону (ИГА) Председник Интернационалног комитета за едукацију из групне анализе, ИГА, Лондон