Muzički matriks i kreativni prostor u supervizijskim grupama

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Dr Linde Wotton, MSc, diplomirani muzikolog Psihijatar i grupni analiticar, predavač u Institutu za grupnu analizu u Londonu (IGA) Predsednik Internacionalnog komiteta za edukaciju iz grupne analize, IGA, London