Клиничка примена концепта “психичких склоништа” у групној анализи

Радионица у организацији Друштва групних аналитичара Београд.

Предавач: Др Марина Мојовић, тренинг групни аналитичар.