Klinička primena koncepta “psihičkih skloništa” u grupnoj analizi

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Dr Marina Mojović, trening grupni analitičar.