ГАСИ Интернационални Симпозијум 2020, Барселона

Тема: “Језици група: моћ укључивања и искључивања”