GASI Internacionalni Simpozijum 2020, Barselona

Tema: “Jezici grupa: moć uključivanja i isključivanja”