ГАС Интернационални Симпозијум 2014, Лисабон, Португал

Тема: Уметност среће науку