GAS Internacionalni Simpozijum 2014, Lisabon, Portugal

Tema: Umetnost sreće nauku