EGATIN Study Days & AGM 2015, Бристол, Велика Британија

Тема: Обука из групне анализе и друштвени контекст