EGATIN Study Days & AGM 2015, Bristol, Velika Britanija

Tema: Obuka iz grupne analize i društveni kontekst