“Деликатне ситуације у терапијској групи – нарцистички бес члана групе”

Радионица у организацији Друштва групних аналитичара Београд.

Предавач: Славица Павловић, психолог и тренинг групни аналитичар