„Delikatne situacije u terapijskoj grupi – narcistički bes člana grupe“

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Slavica Pavlović, psiholog i trening grupni analitičar