9. конгрес психотерапеута Србије, Београд

Тема: Слобода и психотерапија