IX kongres psihoterapeuta Srbije, Beograd

Tema: Sloboda i psihoterapija