7. конгрес психотерапеута Србије, Београд

Тема: Моћ психотерапије