VII kongres psihoterapeuta Srbije, Beograd

Tema: Moć psihoterapije