6. конгрес психотерапеута Србије, Београд

Тема: Психотерапија и друштво