VI kongres psihoterapeuta Srbije, Beograd

Tema: Psihoterapija i društvo