4. ГАСИ Међународна летња школа групне анализе, Љубљана

Тема: “Између генерација”