4. GASI Međunarodna letnja škola grupne analize, Ljubljana

Tema: “Između generacija”