3. ГАСИ Међународна летња школа групне анализе, Атина

Тема: Раст у групама: креативни потенцијал полифоније