3. GASI Međunarodna letnja škola grupne analize, Atina

Tema: Rast u grupama: kreativni potencijal polifonije