O društvu

Društvo grupnih analitičara Beograda je stručna, društvena organizacija grupnih analitičara koja se bavi proučavanjem, obučavanjem, razumevanjem, razvijanjem, promovisanjem i unapređenjem teorije, prakse, edukacije i istraživanja u grupnoj analizi, kao i širenjem grupnoanalitičke misli na druge srodne nauke.

Takođe se bavi očuvanjem visokih profesionalnih i etičkih standarda u oblasti grupne analize i njenim povezivanjem sa drugim psihoterapijskim i profesionalnim udruženjima i institucijama kako u zemlji, tako i van nje.

Radi ostvarivanja ovih osnovnih ciljeva Društvo:

- okuplja stručnjake, grupne analitičare, koji se udružuju da bi razvili i unapredili teoriju i praksu grupne analize

- dopinosi unapređenju položaja stručnjaka na ovom polju i zastupa njihove interese pred Društvom i njegovim organizacijama.

- organizuje, podstiče i pomaže svoje članove u završavanju edukacije po kriterijumima odgovarajućih međunarodnih organizacija, a prema planu koji donosi stručni odbor Društva (Trening komitet)

- predlaže stručne kriterijume neophodne za obavljanje grupne analize i stara se da oni budu prihvaćeni od strane odgovarajućih društvenih institucija i samih grupnih analitičara

- stara se o uobličavanju profesionalnog identiteta grupne analize i grupnih analitičara u našoj sredini

- stara se o stvaranju uslova za bavljenje grupnom analizom kao načinom pomoći i lečenja kao i uslovima za rad grupnih analitičara na području Beograda i Srbije, kao i van nje a u cilju lečenja i edukacije.

Jedan od važnih ciljeva Društva, a koji bi zbog njegove velike važnosti u našem društvu u trenutku raznih potresa i insitucionalnih kriza posebno istakli, jeste i poboljšanje razumevanja funkcionisanja malih i velikih grupa i timova sa analitičkog stanovišta, kao i započinjanje istraživanja i primene znanja iz ove oblasti na druga područja od značaja za funkcionisanje društva.

Društvo postoji od 1995g. Osnovali su ga grupni analitičari koji su završili edukaciju iz grupne analize organizovanu od strane Instituta za grupnu analizu iz Londona (Institute of Group Analysis, London). Edukaciju, koja se sastojala od Uvodnog i Kliničkog kursa, vodili su Dr George Renton i Anne Morgan od 1987. do 1993. godine.

Društvo sprovodi edukaciju iz grupne analize po standardima EGATIN-a (European Group Analityc Training Institutions Network), čiji je punopravni  član. DGAB je član SDPS (Saveza društava psihoterapeuta Srbije). Pored toga, u okviru EAP (European Association for Psychotherapy) Društvo grupnih analitičara Beograda ima i status instituta (EAPTI - European Accreditation Professional Training Institute). DGAB je punopravni član EFPP (European Federation of Psychoanalytical Psychotherapists), Sekcije za grupnu analizu.