Članovi Društva grupnih analitičara Beograd

PREDSEDNIK
Jelica Satarić, Trening grupni analitičar
jellicasa@gmail.com

ZAMENIK PREDSEDNIKA
Milijana Niškanović, Trening grupni analitičar
milijana.niskanovic@gmail.com

BLAGAJNIK
Jasmina Stojković Pavlović, nina975@gmail.com

SEKRETAR
Tanja Stjepanović, grupni analitičar, tanjastjepanov@gmail.com

PREDSEDNIK TRENING KOMITETA Tija Despotović, Trening grupni analitičar
tija.despotovic@gmail.com

TRENING KOMITET
Ivanka Jovanović Dunjić, Trening grupni analitičar, ivanka.dunjic@gmail.com
Snežana Kecojević Miljević, Trening grupni analitičar, snezana.kecojevic@gmail.com
Marina Mojović, Trening grupni analitičar, dr.marinamojovic@gmail.com
Tija Despotović, Trening grupni analitičar, tija.despotovic@gmail.com

PREDSEDNIK ETIČKOG KOMITETA
Vida Rakić Glišić, Trening grupni analitičar, vidatija@live.com

ETIČKI KOMITET
Vida Rakić Glišić, Trening grupni analitičar, vidatija@live.com
Maja Tobi Strizović, Trening grupni analitičar, anima.ns@eunet.rs
Jasmina Knežević Tasić, Grupni analitičar, ktjasmina@gmail.com

PUNOPRAVNI ČLANOVI
Bajić Miljana, grupni analitičar, miljana.bajic@gmail.com
Cvetković Jovanka, Trening grupni analitičar, cvetkovic.jovanka@gmail.com
Dekić Đelić Maja, maja.dekicdjelic@gmail.com
Despotović Tija, Trening grupni analitičar, tija.despotovic@gmail.com
Đorđević Petrović Biljana, grupni analitičar, bdjordjevic@ian.org.rs
Jevtić Marija, grupni analitičar, marijamd@eunet.rs
Jovanović Dunjić Ivanka, Trening grupni analitičar, ivanka.dunjic@gmail.com
Kecojević Miljević Snežana, Trening grupni analitičar, snezana.kecojevic@gmail.com
Knežević Tasić Jasmina, ktjasmina@gmail.com
Kulier Mirjana, kuliermirjana@gmail.com
Milojević Slavoljub, grupni analitičar, smilojevic11@yahoo.co.uk
Mitrović Bojana, grupni analitičar, bojana.b.mitrovic@gmail.com
Mojović Marina, Trening grupni analitičar, dr.marinamojovic@gmail.com
Niškanović Milijana, trening grupni analitičar, milijana.niskanovic@gmail.com
Pantić Aleksandra, dr.a.pantic@gmail.com
Pavlović Slavica, Trening grupni analitičar, slavicapavlovi6@gmail.com
Rakić Glišić Vida, Trening grupni analitičar, vidatija@live.com
Ristić Jelena, grupni analitičar, jel.ristic@gmail.com
Satarić Jelica, Trening grupni analitičar, jellicasa@gmail.com
Stjepanović Tanja, grupni analitičar, tanjastjepanov@gmail.com
Stojković Pavlović Jasmina, nina975@gmail.com
Tobi Strizović Maja, Trening grupni analitičar, anima.ns@eunet.rs

PRIDRUŽENI ČLANOVI
Ajduković Marijana, marijana.ajdukovic@yahoo.com
Belevski Zina, belevski.zina@gmail.com
Bjelobaba Snežana, snezana.bjelobaba@imh.org.rs
Dragojević Gajic Dragana, dragana_drag@hotmail.com
Dukanac Vesna, vesna.dukanac@gmail.com
Đurić Tatjana, tanjadjuric@sezampro.rs
Gligorević Nedeljka, neda_psi@hotmail.com
Jovičić Vilma, vilma.jovicic@gmail.com
Kelava Verica, vera.kelava@gmail.com
Kuzmanović Snežana snezana.kuzmanovic.rs@gmail.com
Lakić Biljana, bil@blic.net
Mitić Milan, milanmmitic@yahoo.com
Pešić Danilo, pesicdanilo@yahoo.com
Popović Elizabeta, elizabetamarcos@gmail.com
Radonjić Ivan, ivanvradonjic@gmail.com
Stefanović Dragoslav, dragoslav.stefanovic@gmail.com
Stefanović Maida, maida.stefanovic@gmail.com
Špirić Željko, zspiric04@yahoo.com
Toskić Saša, sasatoskic@yahoo.com
Virijević Mudrić Svetlana, vmsvetlana@hotmail.com
Vučinić Latas Dušanka, dusanka.latas@gmail.com