Aktivnosti udruženja

15.maj 2021. – "Međuigra konstruktivnih i destruktivnih sila u maloj analitičkoj grupi"

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Jasmina Pavlović Stojković, psihijatar i grupni analitičar

5. decembar 2020. – "Delikatne situacije u terapijskoj grupi – narcistički bes člana grupe"

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Jelena Tasić Plećaš, sertifikovani sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant i Analytic-Network kouč

23. maj 2020. – "U potrazi za izgubljenom svemoći – zavisnik u maloj analitičkoj grupi"

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Jasmina Knežević Tasić, psihijatar i grupni analitičar

7. decembar 2019. – "Delikatne situacije u terapijskoj grupi – narcistički bes člana grupe"

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Slavica Pavlović, psiholog i trening grupni analitičar

11. maj 2019. – "Tortura i kulturološko sociološke razlike – balkansko i ne-balkansko iskustvo"

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Slavoljub Milojević, psiholog i trening grupni analitičar

8. decembar 2018. – "Lekovitost analitičke grupe u proradi traume silovanja"

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Tanja Stjepanović, psihijatar i grupni analitičar

10-13. maj 2018. - "The challenge of Social Traumata - Inner Worlds of Outer Realities"

Konferencija Evropske federacije psihoanalitičkih psihoterapija (EFPP)

9. decembar 2017. – Odnos terapijskog uspeha i analizabilnosti u grupno-analitičkom psihoterapijskom procesu

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Slavoljub Milojević, psihijatar i grupni analitičar

1-2. decembar 2017. – Koučing i socijalno sanjanje (Kouč u potrazi za snovima u iskustvu)

Međunarodna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva

Voditelji: Angela Eden i Marina Mojović

(preuzmite PDF)

28. maj 2017. – Muzički matriks i kreativni prostor u supervizijskim grupama

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Dr Linde Wotton, MSc, diplomirani muzikolog Psihijatar i grupni analiticar, predavač u Institutu za grupnu analizu u Londonu (IGA) Predsednik Internacionalnog komiteta za edukaciju iz grupne analize, IGA, London

(preuzmite PDF)

3. decembar 2016. – Narcizam i njegove manifestacije u grupi

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Milijana Niškanović, psiholog, grupni analitičar

23-25. septembar 2016. - Beogradski međunarodni „triptih“ događaj

Međunarodna konferencija, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditelji: Carla Penna, Svein Tjelta, David Armstrong, Christopher Scanlon i Marina Mojović

(preuzmite PDF)

11. jun 2016. – Zajednički workshop DGAB i Beogradskog psihoanalitčkog društva

1. Odnos između psihoanalize i grupne analize

Predavač: Tija Despotović, psihijatar, trening psihoanalitičar i trening grupni analitičar

2. Izgnanstvo i beskućništvo u senci ekstremne traumatizacije

Predavač: Sverre Varvin, trening psihoanalitičar i profesor univerziteta iz Norveške

(preuzmite PDF)

12. decembar 2015. – 20 godina grupne analize u Srbiji

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

(preuzmite PDF))

2.-3. oktobar 2015. – Reflective Citizens – Paralyzed Citizens In Societies and Organizations

Međunarodna konferencija, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditelji: Farhad Dalal i Marina Mojović

Ostali članovi stafa: Angelika Golz, Carla Penna, Christopher Scanlon, Ivanka Dunjić, Svein Tjelta, Göran Ahlin, Jelica Satarić i Tija Despotović (preuzmite PDF)

25.-26. septembar 2015. Kotor, Crna Gora – Grupna analiza u Evropi: trening i primena

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd i Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru.

Voditelji i predavači: Jovanka Cvetković, psihijatar, trening grupni analitičar, Vida Rakić Glišić, psihijatar, trening grupni analitičar, Jelica Satarić, psihijatar, trening grupni analitičar i Slavoljub Milojević, psihijatar, grupni analitičar (preuzmite PDF)

24. maj 2015. - Građani u promišljanju – 10 godina Građana u promišljanju u Srbiji

Psihosocijalna radionica u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditeljke: Marina Mojović i Jelica Satarić (preuzmite PDF)

9. maj 2015. – Grupa i narcistični pacijent: Bliskost ili dominacija

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd

Predavač: Irena Đumić Jurić-Marijanović, psiholog, grupni analitičar

8. maj 2015. – On Making A Home Amongst Strangers: The Paradox of Group Psychotherapy

Direktan prenos predavanja na 39th S.H. Foulkes Annual Lecture i diskusiona grupa na temu predavanja

Predavač: John Schlapobersky, Diskutant: Gwen Adshead (preuzmite PDF)

26.4. – 28.4.2015. Thinking, Leadership and Groups

Međunarodna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva

Voditelji: Martin Ringer i Marina Mojović (preuzmite PDF)

13.3. i 14.3.2015. Authority, Leadership and Citizenship in a Turbulent Global World

Međunarodna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva

Voditelji: James Krantz i Marina Mojović (preuzmite PDF)

28.2. i 1.3.2015. Home, Homelessness and Community

Međunarodna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupnoanalitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva

Voditelji: Christopher Scanlon i Marina Mojović (preuzmite PDF)

22.2.2015. - Članak „Lost in Translation? Reading Foulkes Today“, Dieter Nitzgen

Stručni sastanak za članove Društva grupnih analitičara Beograd

7.2.2015. Analiza organizacione uloge

Istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva

Voditeljka: Marina Mojović (preuzmite PDF)

25.1.2015. – Etika u grupnoj analizi

Stručni sastanak za članove Društva grupnih analitičara Beograd

Gost: dr Dragor Hiber Profesor građanskog prava

13. decembar 2014. – Tišina terapeuta - zašto kada i kako terapeuti ćute

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Maja Tobi Strizović, psihijatar, grupni analitičar.

Diskutant: Snežana Kuzmanović, psihijatar, pridruzeni clan DGAB

5.-8. jun 2014. – ‘Iskustveno učenje’ o Fenomenu Uključivanja/Isključivanja u i između Bionove, Fuksove i Mejnove tradicije

Međunarodna konferencija, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Članovi: Bob Hinshelwood, Carla Penna, Earl Hopper, Dieter Nitzgen, Hanni Biran, Ivanka Dunjić, Jelica Satarić, Luca Mingarelli, Marina Mojović, i Tija Despotović (preuzmite PDF)

25.-27. april 2014. - EGATIN Study Days 2014 Beograd

http://www.grupnaanaliza.org.rs/EGATIN/index.html

29.-30. mart 2014. – Socioanalytic methods - Social Photo-Matrix & Organizational Role Analysis, ‘Myself as Leader and Follower’

Internacionalna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditelji: Rose Mersky, Burkard Sievers i Marina Mojović (preuzmite PDF)

22. februar 2014. – Šta je grupa, predavanje Malkolma Pajnsa

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

14. decembar 2013. – Antigrupa, destruktivni procesi u grupama

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Bojana Mitrović, psiholog, grupni analitičar.

5.-6. oktobar 2013. – Role Analysis

Internacionalna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva

Voditeljke: Hanni Biran i Marina Mojović (preuzmite PDF)

3.-5. oktobar 2013. – Uticaj društvene traume na identitet

Internacionalna istraživačka i iskustvena radionica, u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva

Voditeljke: Hanni Biran, Tija Despotović, Ivanka Jovanović Dunjić, Veronika Grueneisen, Slavoljub Milojević, Jona Rosenfeld, Jelica Satarić i Marina Mojović (preuzmite PDF)

15. septembar 2013. - Građani u promišljanju, Kosovska Mitrovica

Psihosocijalna radionica u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditeljke: Marina Mojović i Jelica Satarić (preuzmite PDF)

06.-09. avgust 2013. - GASI International Summer School in Group Analysis

Learning across borders - Internacionalna istraživačka i iskustvena četvorodnevna radionica

Organizatori: GAS International i Društvo grupnih analitičara Beograd (preuzmite PDF)

26.-29. jun 2013. - Studije velikih grupa i društvenog nesvesnog

Internacionalna istraživačka i iskustvena radionica.

Voditeljke: Carla Penna i Marina Mojović, zajedno sa ekspertima iz ove oblasti:
Göran Ahlin, Tija Despović, Martha Gilmore, Jelica Satarić, Gila Ofer, Svein Tjelta, Reyna Hernández-Tubert i Juan Tubert Oklander, Haim Weinberg kao supervizor projekta i Earl Hopper (preuzmite PDF)

19. maj 2013. - Građani u promišljanju

Psihosocijalna radionica u organizaciji Sekcije za psihoanalitički i grupno-analitički pristup razumevanju psihodinamike institucija, organizacija i društva.

Voditeljke: Marina Mojović i Jelica Satarić (preuzmite PDF)

18. maj 2013. - Empatija i grupna analitička psihoterapija

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Slavica Pavlović, psiholog, trening grupni analitičar.

12.-14. April 2013. - Snovi u traganju za snevačem

Trodnevna istraživačka i iskustvena radionica.

Voditeljke: Angela Eden, organizacioni konsultant iz Velike Britanije i Marina Mojović, psihijatar, trening grupni analitičar i organizacioni konsultant (preuzmite PDF)

23. mart 2013. - Relacioni Pristup društvenim traumama u polju grupnih odnosa i grupne analize

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavači: dr Marina Mojović, psihijatar, individualni psihoanalitički psihoterapeut, trening grupni analitičar, organizacioni konsultant, i dr Jelica Satarić, psihijatar, grupni analiticar.

10. Novembar 2012. – Psihopatologija osvete u grupnoj analizi, psihoanalizi i društvu

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Vida Rakić Glišić, psihijatar, trening psihoanalitičar i trening grupni analitičar.

20. maj 2012 - Izvestaj sa skupa: E.G.A.T.I.N. Study Days „Love, Passion, and Intimacy in Group Analysis and in Training“

Stručni sastanak za članove Društva grupnih analitičara Beograd

Izlagači: Tija Despotović, Jelica Satarić, Marina Mojović.

19. maj 2012. - Terapijski proces i psihološka promena u individualnoj psihoanalitičkoj i u grupnoj analitičkoj psihoterapiji

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: dr Ivanka Jovanović Dunjić, psihijatar, trening psihoanalitičar, trening grupni analitičar.

9. maj 2012. - Veče biblioteke u Društvu grupnih analitičara Beograd

Miljana Bajić će prikazati knjigu Gledanje u sunce Irvina Jaloma, uz osvrt na svoj završni rad iz grupne analize, čija je tema “Kraj terpaije”.

10. - 11. Februar 2012 - Robi Fridman: Snovi u grupnoj psihoterapiji i Relacioni poremećaji

Dvodnevna radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Više informacija o njegovom radu možete naći na sajtu Robija Fridmana

12. jul 2011. - Veče biblioteke u Društvu grupnih analitičara Beograd

Tema: Socijalno nesvesno Marina Mojović, trening grupni analitičar, govoriće o osnovama koncepta socijalnog nesvesnog, onako kako je sagledan u knjizi “The Social Unconscious In Persons, Groups And Societies, Volume 1” ed.H&W, sa kratkim osvrtom na njeno poglavlje “Manifestations of psychic retreats in social systems”.

Diskusija koju će voditi Marina Mojović i Jelica Satarić uključiće i aspekte Srpskog socijalnog nesvesnog, kao doprinos pisanju poglavlja u sledećoj knjizi u seriji knjiga u okviru New International Library of Group Analysis, Karnac.

13. novembar 2011. - Snovi u grupnoj analizi II deo

Stručni sastanak za članove Društva grupnih analitičara Beograd

Predavač: Jelena Ristić, grupni analitičar

12. novembar 2011. - Gubitak, tugovanje i reparacija u malim i velikim grupama

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Prim Dr Tija Despotović, psihijatar, psihoanalitičar, trening grupni analitičar.

5. jun 2011. - Snovi u grupnoj analizi

Stručni sastanak za članove Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Dr Snežana Kecojevič Miljević, grupni analitičar.

4. jun 2011. - Klinička primena koncepta “psihičkih skloništa” u grupnoj analizi

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Dr Marina Mojović, trening grupni analitičar.

16. mart 2011. - Veče biblioteke u Društvu grupnih analitičara Beograd

Moris Nicun “Antigrupa, destruktivni procesi u grupi i njihov kreativni potencijal”.

Knjigu predstavlja Bojana Mitrović, grupni analitičar. Facilitator diskusije Dr Marina Mojović, trening grupni analitičar.

6. novembar 2010. - Trauma u grupnoanalitičkom terapijskom prostoru

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Dr Jovanka Cvetković, trening grupni analitičar

29. maj 2010. - Tretman teških pacijenata u grupnoj analitičkoj psihoterapiji

Radionica u organizaciji Društva grupnih analitičara Beograd.

Predavač: Dr Jelica Satarić, grupni analitičar