XII конгрес психотерапеута Србије, Београд

Тема: “Психотерапија и човечност”

Информације: kongrespsihoterapeuta@gmail.com