Траума у групноаналитичком терапијском простору

Радионица у организацији Друштва групних аналитичара Београд.

Предавач: Др Јованка Цветковић, тренинг групни аналитичар