“Тортура и културолошко социолошке разлике – балканско и не-балканско искуство”

Радионица у организацији Друштва групних аналитичара Београд.

Предавач: Славољуб Милојевић, психолог и тренинг групни аналитичар