“The challenge of Social Traumata – Inner Worlds of Outer Realities”

Конференција Европске федерације психоаналитичких психотерапија (ЕФПП)