Снови у групној анализи

Стручни састанак за чланове Друштва групних аналитичара Београд.

Предавач: Др Снежана Кецојевич Миљевић, групни аналитичар.